1 Comment
  1. Nguyên Nguyễn Hoàng says

    Đọc như lồn….nghe ông đọc đéo nứng nổi

Leave A Reply

Your email address will not be published.