Thư Viện Thầy Y | Tập 13 – Bò Kho Tiêu – Dạy học nấu ăn – How to make "Beef stew with Peppercorns"

0bokhotieu #truongdaynauan #hocnauan #daynauan Bò Kho Tiêu ngon với sự hướng dẫn của Thầy Nguyễn Quốc Y – Hiệu trưởng Trường dạy nghề Ẩm thực …

Nguồn: https://ecosystemindicators.org/

Xem thêm các bài viết kháchttps://ecosystemindicators.org/category/am-thuc

Leave A Reply

Your email address will not be published.