1 Comment
  1. Triết Trần says

    Cái đầu dẹp xoay đc, có cách nào cho nó cố định ko ad? Cắm vào cứ rớt ra.

Leave A Reply

Your email address will not be published.