Năm 2023, cần sinh tháng nào, mùa nào tốt nhất!

0


Bạn đã biết năm 2023 sinh vào tháng nào và mùa nào là tốt nhất? Cùng trải nghiệm ngay qua bài viết sau đây:

Năm 2023, Quý Mão, Mệnh Kim Bạch Kim.

Phải sinh vào mùa Thu, Tứ Quý và kiêng các tháng thuộc Xuân, Hạ. Do vậy các tháng rẻ 7,8,9,3,6,12

BẢN MỆNH Vượng Tướng Hưu Tử
Kim Thu Tứ Quý Đông Xuân Hạ
Mộc Xuân Đông Hạ Tứ Quý Thu
Thuỷ Đông Thu Xuân Hạ Tứ Quý
Hoả Hạ Xuân Tứ Quý Thu Đông
Thổ Tứ Quý Hạ Thu Đông Xuân

Tứ Quý là các tháng 3, 6, 9, 12.
Mùa Xuân: 1-3 ; Hạ: 4-6; Thu: 7-9; Đông: 10 – 12
(Lưu ý là tính theo âm lịch)

Trong đó, giả dụ bản mệnh được Vượng và Tướng là được mùa sinh. Trường hợp phạm Hưu, Tù, Tử là bị lỗi mùa sinh và Tử là bị phạm nặng nhất.
Người sinh năm Canh Tý mệnh Bích Thượng Thổ, nếu sinh vào Tứ Quý, mùa Hạ là được mùa sinh. Sinh vào mùa Thu, mùa Xuân hoặc mùa Đông là lỗi mùa sinh.

Nguồn: Tu vi

Leave A Reply

Your email address will not be published.