2 Comments
 1. Kim Lien Nguyen says

  NAM MÔ BÔN SƯ THICH CA MAU NI PHẬT
  NAM MÔ A Di ĐÀ PHẬT
  con xin Thành tâm đảnh lễ Quý Chư Tôn Hòa Thượng
  Chư Thượng Toa
  Chư ĐẠI Đức
  Chùa Pháp Hoa

 2. Kim Lien Nguyen says

  NAM MÔ BÔN SƯ THICH CA MAU NI PHẬT
  con xin Thành tâm đảnh lễ Quý Chư Tôn Đức
  NAM MÔ A Di PHẬT

Leave A Reply

Your email address will not be published.