2 Comments
  1. Lee An says

    Cho hỏi cái này dập được nhiêu tờ lúc ạ 🙂

  2. Van Quynh says

    cho hỏi giá của cái mày này dc ko ạ?

Leave A Reply

Your email address will not be published.