Hướng dẫn làm Hoa Hướng Dương Origami bằng giấy cực đơn giản

1Giúp mình đạt 💯 subscribe nhé

❤ Mô tả: “Tay Thơm” tập trung vào gốc cổ handmade hướng dẫn, tất cả các loại giấy gấp, hoa origami, và văn hóa truyền thống giả quần áo làm bằng tay Trung Quốc như bookmark, đồ trang trí tóc Ronghua và khác ..
❤Description: “Tay Thơm” files to root manual manual, all paper types, flower origami, and textize the text page like tay Trung Quốc bookmark, graphic page Ronghua and other…

❤描述:“手工香”专注于手工制作的古董手写指南,各种折叠纸,折纸花,以及仿书签,荣华发饰等传统中国手工制作服饰

❤ Đăng ký/Subscribe, bấm chuông để nhận video mỗi khi mình đăng video lên nhé, link đăng ký tại đây ạ:

❤ Register / Subscribe, ring the bell to receive the video every time you post the video offline, registration link here:

❤注册/订阅,每次离线发布视频时响铃以接收视频,注册链接在此处:

Nguồn: https://ecosystemindicators.org/

Xem thêm các bài viết kháchttps://ecosystemindicators.org/category/meo-vat

1 Comment
  1. edm hay says

    Mô tả: "ngon tay" tập trung vào gốc cổ handmade hướng dẫn, tất cả các loại giấy gấp, hoa origami, và văn hóa truyền thống giả quần áo làm bằng tay Trung Quốc như bookmark, đồ trang trí tóc Ronghua và khác …

Leave A Reply

Your email address will not be published.