3 Comments
  1. Mai Trịnh says

    Sao mình kh gấp dc

  2. Huynh Nguyen says

    Giấy này mình mua ở đâu vậy chị

  3. như quỳnh says

    Đep

Leave A Reply

Your email address will not be published.