3 Comments
  1. Nam Hoang Phuong says

    Xào vậy cũng đưa lên dc

  2. Hiep Hoang says

    Ko xào dưa trước cho xoăn ak

  3. Cuộc Sống Đài Loan Volog says

    Hơi mặn dùi 🙂

Leave A Reply

Your email address will not be published.