1 Comment
  1. Phương Ngô says

    Nhìn không hấp dẫn gì góp ý với bạn là nên cho thêm cà chua và nên làm sạch bọt nơi thành nồi nhìn nó sẽ ngon hơn nhiều.

Leave A Reply

Your email address will not be published.