3 Comments
  1. K60 Vlogs says

    K an thua

  2. tran bach says

    ôi xào rau trước à chị

  3. Luong Nguyen says

    Về cơ bản thì món ăn này là ok! Nhưng theo mình,mì chính bạn chỉ nên cho vao trước khi tắt bếp 1 chút thôi nhé! Ko nên cho mì chính vào sớm nấu với nhiệt độ cao,sẽ ko tốt cho sức khỏe bạn nhé!

Leave A Reply

Your email address will not be published.