3 Comments
  1. Thong Nguyen Tan says

    Chỉ dẫn không rõ ràng, cái cục giữa bông hoa và cái cuống hoa gấp như thế nào ?

  2. Le Tien says

    Có bán không bạn

  3. Mai Linh says

    Đẹp quá

Leave A Reply

Your email address will not be published.