Bún bò cô Hà lúc nào cũng cười chỉ bán 4 giờ hơn 40 năm ở Sài Gòn

0Bún bò Huế cô Hà lúc nào cũng cười chỉ bán 4 giờ hơn 40 năm ở Sài Gòn. Hàng ăn của cô Hà ngót nghét đã được hơn 40 năm. Cô hà bán ở địa chỉ…

Nguồn: https://ecosystemindicators.org/

Xem thêm các bài viết kháchttps://ecosystemindicators.org/category/am-thuc

Leave A Reply

Your email address will not be published.