2 Comments
  1. Tua Tieu says

    Bánh nở phồng nhìn dẹp quá chị. Không có cân dể cân men và bột nở Em có thể chia sẽ cách dong bằng bộ thìa dong không ạ

  2. Hoàng Thu Nguyễn says

    <3 nhìn ngon quá ạ

Leave A Reply

Your email address will not be published.